SEKILAS INFO
  • 1 tahun yang lalu / 0 Terima kasih tak terhingga kepada sahabat dan jama’ah Masjid Darul Abror yang telah membantu dalam bentuk do’a maupun donasi dan sumbangan tenaga. Semoga mendapat balasan yang berlipat dan kelak menjadi ahli syurga, Amin..
  • 3 tahun yang lalu / 0 Pembangunan Masjid Darul Abror di mulai  Selasa, 10 Oktober 2018
WAKTU :

Panitia Pembangunan

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL ABROR

 
1. PELINDUNG : KEPALA DESA
 
2. PENASEHAT : KETUA TA’MIR MASJID DARUL ABROR
    SEKSI PEMBANGUNAN MASJID DARUL ABROR
 
3. KETUA : A. QODIRUN NAJIB
 
4. WAKIL KETUA : EKO WIJOYO
 
5. SEKRETARIS : SAMSUL MUARIFIN
 
6. BENDAHARA : ROHMAT SHIDIQ
 
7. SEKSI-SEKSI
  a. Seksi Perlengkapan : SUPRIYANTO
 
  b. Seksi Pertukangan : JUARI
  M. SARJONO
  SUWATONO
 
  c. Seksi Tehnik : TUPANI
  AGUNG YUDHANTO
 
  d. Seksi Umum : MUKHOLIL
 
  e. Seksi Humas :
 
    1) RT 06
      TEGUH PRIYANTO
      EKO JOKO PURNOMO
 
  2) RT 07
      SUBHANUDIN
      BAHRUL ULUM
 
    3) RT 08
      SUPRIYADI
      SUSANTO
 
    4) RT 09
      ROHMAT
      EPRI WAHYUDI
 
    5) RT 10
      MUSTARI
      SURANTO
 
    6) RT 11
      SARWANI